Du är här: HemCykelnSkötselHjullager

Sköta hjullager

Om du har hjul med "underhållsfria lager", måste du byta lagren om de blir dåliga. Den här typen är numera den vanligaste.

På äldre cyklar kan det finnas löstagbara lager. Dessa lager kan plockas isär och delar kan bytas ut.

hjulnav

Upp

Demontering

Du behöver två konnycklar. En konnyckel är en fast nyckel, med gripbredd 14 mm och tjocklek som en konmutter (nr 3 i figur).

Se figur ovan.

 • Peta loss dammkåporna (6)
 • Skruva loss låsmuttern (3) på ena sidan
 • Ta bort mellanbrickan (3)
 • Placera hjulet horisontellt över en dagstidning, så att lösa kulor inte rullar bort
 • Skruva loss yttre lagerbanan (3)
 • Ta bort axeln (5) ur navet. Notera från vilket håll du tar ut axeln. Den måste monteras från samma håll
 • Ta ut alla lagerkulor (4). Om kulorna inte är fastsatta på en ring, se upp så att kulor inte försvinner! Håll noggrann kontroll på antalet kulor! När du monterar lagret, måste antalet kulor vara rätt!
 • Låt den andra lagerbanan sitta kvar på axeln. Då vet du att den hamnar i rätt läge vid monteringen
 • Torka av axel, lagerbanor och kulor. Lagerbanorna måste rengöras så att de blir helt blanka
 • Kontrollera noggrant alla lagerbanor och kulor. Om du ser någon skada, måste delen bytas. Byte av kulor bör göras även om de inte är skadade. Se till att de nya kulorna har exakt rätt dimension.

Upp

Montering

Se figur ovan.

 • Bred ut en dagstidning och arbeta med hjulet över den
 • Tryck fast dammkåporna på båda sidorna
 • Med fingret lägg ett tjockt lager med kullagerfett på de inre lagerbanorna. Kulorna ska täckas av fett till ungefär hälften
 • Tryck ner alla kulor i fettet så att de "klibbar" fast. Se till att antalet kulor är rätt. Lösa kulor fördelas jämnt
 • Under hela monteringen, se upp så att inga kulor ramlar bort
 • Lägg på fett med fingret på de yttre lagerbanorna
 • Sätt i axeln i navet, från rätt håll (du noterade väl hur den satt vid demonteringen?)
 • Skruva på den yttre lagerbanan och dra åt den löst med fingrarna, så att den ligger an mot kulorna
 • Sätt dit mellanbrickan och skruva på låsmuttern

Nu kommer det mest tidsödande arbetsmomentet och det är att justera lagret. Du ska dra åt den yttre lagerbanan så att det finns ett lite glapp i lagret, samtidigt som låsmuttern är åtdragen. Genom att det finns en mellanbricka, kommer lagerbanans position inte ändras (så mycket) när du drar åt låsmuttern.

När justeringen är klar, ska det kännas ett litet glapp i lagret. När hjulet dras fast i cykeln, pressas axeln ihop lite grann och glappet försvinner. Glappet måste därför vara "lagom" mycket innan montering, för att det ska försvinna vid fastdragning av hjulet. Det är viktigt att lagret inte blir ör hårt spänt.

Se även: Hub Overhul

Upp