Du är här: HemCyklingÖvrigt

Övrigt

Vägbeläggning

När du planerar cykelturer är det bra att veta hur vägbeläggningen är. Exempelvis om du har en cykel med smala däck, är det inte roligt att cykla på grusvägar.

Den här informationen finns publicerad av Trafikverket: Info om vägar
Zoom:a och klicka på kartan.
I meny upp till höger "Dataslag på karta", välj "Väguppgifter" och "Slitlager".

Hur man styr en cykel

När du lärde dig att cykla, lärde du dig att styra, men hur gör du egentligen?

Svaret är att när du exempelvis ska svänga åt höger, börjar du med att svänga åt vänster! Denna lilla "motsväng" gör du automatiskt, utan att du tänker på det.

Du kan kontrollera detta, genom att cykla tätt intill en hög kant. Försök sedan att styra bort från kanten. Det är inte så enkelt, eftersom en sväng bort från kanten, kräver en liten sväng in mot kanten.

När svängen har kommit igång, så behöver du inte aktivt styra med armarna. Det räcker att man följer med och låter cykeln styra sig själv.

En förutsättning för att man ska få en stabil styrning, är att framgaffeln är böjd framåt i nedre änden (engelska: trail):

cykel

Böjen gör att när man exempelvis lutar cykeln åt vänster, svänger också framhjulet mot vänster.

Om böjen skull peka bakåt, skulle cykeln bli mycket instabil och svår att styra. Ju mindre böjen är framåt, desto mindre stabil är styrning. På en cykel gjord för tävling är böjen ganska lite, vilket ger en mindre stabil styrning, men samtidigt en snabb styrning.

En högersväng går till på följande sätt:

  • Du vrider styret åt vänster
  • Det gör att cykeln börjar luta åt höger, på grund av centrifugalkraften
  • Då cykeln lutar åt höger, vill den svänga höger (tack vare böjen på gaffeln)
  • Den gyroskopiska kraften som finns i hjulet, försöker också vrida hjulet åt höger. Vid cykling är den kraften ganska liten
  • De vridande krafterna åt höger, överstiger efter en stund den kraft du håller styret med och hjulet börjar svänga åt höger
  • Slutligen har hjulet svängt till rätt högervinkel, samtidigt som cykeln har rätt lutningsvinkel

Att styra en cykel är inte så enkelt som man tror. Därför tar det också tid innan man lär sig att cykla.

Upp