Du är här: HemCyklingTrafiksäker cykling

Trafiksäker cykling

Cykeln

Före varje tur, göra en funktionskontroll.

Om du cyklar vid mörker montera och kontrollera: reflexer och belysning.

Hjälm

Använd alltid cykelhjälm vid motionscykling!

Risken för olyckor är större då än vid "vanlig" cykling.
Folksam har 2012 testat hjälmar: Test av cykelhjälmar för vuxna

Se även: Hur skyddar en hjälm?

Rotationsskydd

På senare år har vissa hjälmar fått ett s.k. rotationsskydd.

Den svenska firman MIPS har tagit fram ett rotationsskydd som används av några hjälmfabrikatanter.

Det finns dock kritiska synpunkter på MIPS. Skyddet fungerar bra då hjälmen sitter stadigt på huvudet. Det vill säga att huvudet inte kan röra sig i förhållande till hjälmen, när huvud/hjälm slår i marken.

Men gäller detta även vanlig användning av cykelhjälmar?

Det flesta har hakremmen ganska löst spänd. Vid en olycka, om hjälm/huvud slår i marken, kommer huvudet kunna röra sig i hjälmen. Gör då MIPS nytta i dessa fall? Det är frågan och jag har inte sett någon test av MIPS i sådana fall.

Lag om hjälmtvång?

Ska man lagstifta om obligatorisk användning av cykelhjälm? Eftersom en hjälm bevisligen är ett mycket bra skydd. Risken finns dock att en sådan lag gör att många slutar att cykla. (Detta har hänt på Nya Zeeland). Det i sin tur leder till mindre motion och sämre hälsa.

Se även: The helmet debate.

Contradictory evidence about the effectiveness of cycle helmets

Upp

Trafiken

En del bilister tar dålig hänsyn till cyklister. Som cyklist kan du inte göra så mycket åt det. Håll dig till trafikreglerna och var uppmärksam på trafiken runt om dig.

Rondell

Cykla alltid i yttre filen i rondeller och var mycket uppmärksam på trafiken runt dig.

Var beredd på att bli trängd när du:

 • Svänger in i rondellen, samtidigt som du blir omkörd av en bil som kommer bakifrån
 • Ska cykla rakt fram, samtidigt som en omkörande bil svänger ut från rondellen framför dig

För att undvika ovanstående, kan du straxt före rondelllen, lägga dig i mitten av filen , så att bilister inte kan köra om.

Utsvängande bil

Var mycket uppmärksam om du ser en bil närma sig från en sidoväg.

Räkna inte med att bilen ska stanna och vänta på att du ska passera!

Föraren kan vara ouppmärksam eller missbedömma din fart.

Smal väg

Vissa bilister vill inte överskrida mittlinjen när det kör om en cyklist. Även då det är fri sikt och ingen mötande trafik. I stället åker det väldigt nära cyklisten.

Ett knep för att få bilister att hålla avstånd, är att cykla lite längre ut på vägen än nödvändigt. Det gör att bilisterna styr ut från dig. Om du "slickar" vägkanten, kör många bilister rakt fram utan att vrida på ratten.

Upp

Klungkörning

När du cyklar i en klunga ökar risken för olyckor.

Cykla så här i klunga:

 • Håll din position.
 • Håll rak kurs.
 • Håll samma fart som de andra.
 • Håll minst en meters lucka till cyklisten framför.
 • Undvik att ha ditt framhjul på sidan av någons bakhjul.

Olyckor i motionslopp beror ofta på cyklister som inte är vana att cykla i klunga.

Ofta inträffar det tillbud när klungan kommer till en uppförsbacke och farten går ner. Om du då inte är bredd på fartminskningen, kan du köra på framförvarandes bakhjul.

Var extra försiktig i klungor där du inte känner de andra.

Upp

Cykelbana

Vägtrafikförordningen, kapitel 3, paragraf 6 säger angående cykel:

6 § Vid färd på väg skall fordon föras på körbana. Detta gäller dock 
inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna 
om gående skall tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II 
skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.

Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II 
använda körbanan även om det finns en cykelbana när det 
är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge 
     

Det är därför en tolkningsfråga om man måste använda en cykelbana eller inte. Du får dock inte cykla på motorväg, motortrafikled eller där skylten "cykeltrafik förbjuden" är uppsatt.

Jag personligen brukar oftast cykla på vägen, även om en cykelbana finns. I de farter jag vill hålla, tycker jag det är säkrare. Dessutom brukar cykelbanor vara dåligt sopade, vilket ökar risken för punktering.

Upp