Du är här: HemAllmänt > Schackregler

Schackregler

På wikipedi finns en bra förklaring av schackregler.

Därför ska jag inte här i detalj upprepa dessa.

Läs gärna igenom dessa, och var speciellt uppmärksam på reglerna för:

Upp

Notation

Du bör vet hur olika drag noteras, då det används i alla texter som beskriver partier.

Tänk på att de olika pjäserna heter och betecknas olika på olika språk.

 • K - Kung. Engelsk: K - King
 • D - Dam. Engelska: Q - Queen
 • T - Torn. Engelska: R - Rook
 • L - Löpare. Engelska: B - Bishop
 • S - Springare. Engelska: N - Knight
 • Bonde brukar inte anges. (Engelska: Pawn)
 • Schack: + (anges sist i notationen)
 • Dubbelschack (två pjäser ger schack): ++ (anges sist i notationen)
 • Schackmatt: # (anges sist i notationen)
 • Slå pjäs: x
 • Kort rockad: 0-0
 • Lång rockad: 0-0-0
 • En passant: e.p.

Notationen kan göras mer eller mindre utförlig.

Exempel

 • Damen flyttas från b3 till a4: Db3-a4, Da4
 • Bonde flyttas från c2 till c4: c2-c4, c4
 • Springare flyttas från e3 och slår en pjäs på f5: Sxf5
 • En passant: d4-e5 e.p., e5 e.p.

Se även: Schacknotation

Upp

Tilläggsinformation

Ibland vill man markera att ett drag har en viss kvalitet eller hur ställningen är. Dessa noteringar skrivs efter draget.

Exempel

 • Bra drag: !
 • Mycket bra drag: !!
 • Dåligt drag: ?
 • Mycket dåligt, förlorande drag: ??

Se vidare: Handgjorda beteckningar.

Upp

Beskrivande notation

Det finns ett äldre system för notation som kallas för besrivande eller deskreptiv notation. Om du läser gamla schackböcker används den typen av notation.

Den bygger på att linjerna framför pjäserna betecknas med pjäsernas beteckningar. Exempevis anges linjerna framför tornet som "T" (eng R). Den horisontelĺa raderna anges med siffervärden.

Exempelvis om damen flyttas till a5 anges det som: D-T5 (eng: Q-R5). Observera att det finns två linjer för torn, springare och löpare. Vilken linje som menas, ska framgå av de tidigare dragen.

Dragnotationen ska alltid vara entydig, och i vissa fall måste man ange ytterligare information om vilka rutor det gäller.

Se vidare: Beskrivande_notation

Upp

Placering av pjäser

Om du är alldeles ny som schackspelare, kom ihåg att:

 • Brädets 64 rutor har beteckningar från "a1" längst ned till vänster, till "h8" högst upp till höger. Bokstäver i horisontled och siffror i vertikalled.
 • Brädet placeras med en svart ruta längst ner till vänster.
 • Damen står alltid på sin egen färg. Vit dam på vit ruta. Svart dam på svart ruta.
 • Vita pjäser står i utgångsläge på raderna "a-b" och svarta på "g-h".