Du är här: HemMittspel

Mittspel

Allmänt

Efter öppningsdragen följer mittspelet. Det finns ingen skarp gräns mellan öppning- och mittspel börjar. I princip räknas mittspelet från att alla pjäser är utvecklade (flyttad från sin ursprungsfält). Många (svagare) spelare startar dock mittspelet innan alla pjäser är utvecklade Det är oftast en dålig princip). Eftersom öppningspelet ofta är drag som följer teorin, räknas dragen efter dessa som början på mittspelet.

Definitionen av mittspelet, är dock inte viktig för det praktiska spelet. Det är mera en klassificering, som kan vara användbar när man exempelvis ska lära ut schack.

I mittspelet är taktik och strategi mycket viktig. Skillnaden mellan dessa kan enklast förklaras med att taktik handlar om kortsiktiga planer och drag. Ofta innebär takik att motståndare tvingas mer eller mindre att göra vissa drag, för att (försöka) undgå förlust av materiel eller förlusta av partiet. I vissa lägen är inte det möjligt, partiet vinns av den som lyckade med sina taktiska drag.

Strategi handlar mera om långsiktig planering, där ett bra strategiskt drag inte innebär en omedelbar vinst av partiet eller vinst av materiel. I stället förbättrar draget den egna ställningen, som så småningom kan leda till vinst av materiel eller vinst av partiet.

Taktik

Se även wikipedi: Taktik (schack) och Chess tactic