Du är här: HemÖppningsspel

Öppningsspel

Allmänt

Hur ska man börja sitt parti?

Det finns några allmänna regler som man bör följa. Speciellt om man är nybörjare.

På nätet finns mycket skrivet om detta. Exempelvis:

Schacköppning

Opening Principles

Basic Opening Principles

Schackteori och öppningar

I schack är det viktig med fantasi och att hitta egna lösningar. Trotts det finns vissa det standarmönster, som används i likartade ställningar. Dessa mönster kallas för schackteori. I första hand kan sådan teori användas i öppningen och i slutspel.

Den som är bra på schackteori, har oftast en fördel. Då behöver man inte ägna tid på att under spelets gång fundera ut bästa draget. Jämför detta med att du omedelbart vet vad 6 gånger 7 är. Du kan svaret blixtsnabb.

Exakt vad som är ingår i teorin, är inte helt givet. De riktigt duktiga schackspelarna, driver hela tiden utveckling av spelet framåt. Det som var "rätt" för några år sedan, behöver inte vara det nu.

Lära sig öppningsdrag

Många nybörjare gör misstaget att försöka lära sig vissa öppningsdrag utantill, utan att förstå syftet med dessa. Även om man har ett bra minne, kommer man alltid till en punkt när man inte längre minns eller kan nästa drag. Har man då inte förstått syftet med de inledande dragen, kommmer man inte kunna utnyttja den lilla (eventuella) fördelen.

Det är först när man har nått viss spelstyrka, som det börjar det bli meningsfullt (och nödvändigt) att lära sig specifika öppningsdrag. Lärandet bör dock komma genom egen förståelse och erfarenhet.

Anledningen till att en nybörjare har liten nytta av att lära sig utantill, är att motståndaren oftast ganska snabbt gör något annat drag som inte följer teorin. I sådana lägen har spelaren med de bästa allmänna kunskaperna en fördel.

I partier med svagare spelare avgörs partiet väldigt sällan i de första drag, förutsatt att man inte gör någon större feldrag. I stället är det under mitt- och slutspelet som avgörandet kommer.

Om man en stark spelare, så kan rätta öppningsdrag vara avgörande för utgången av partiet. Eftersom dessa spelare är duktiga på taktik, och inte gör stor fel i mitt- och slutspel, så är öppningen en möjlighet att få en fördel. Däremot är det inte enkelt att kunna behålla den fördelen under ett helt parti. Speciellt svaga spelare brukar inte kunna göra det, och är därför ytterligare skäl till att dessa inte ska lägga mycket tid på specifika öppningar.

Se vidare: