Du är här: HemÖppningsspel > Principer

Öppningsprinciper

Kontrollera centrum

De viktigaste fälten är i centrum (d4,e4,d5,d5). Pjäser som är placerade där täcker fler fält, än om pjäserna står på en kanten.

Exempelvis en springare täcker 8 fält från centrum, men endast 2 fält från kanten. Det enda undantaget är tornet som täcker samma antal fält oavsett position.

Om man inte har kontroll över centrum, kan det också vara svårare att flytta pjäser från en sidan till den andra.

Den klassiska sättet för att få kontroll är att placera bönder på centrumfälten. Ett modernare sätt att kontrollera centrum från sidan. Exempelvis att en löpare på g2, kontrollerar hela diagonalen a8-h1.

Om du börjar med ett drag som h2-h4, medför det inte centrumkontoll. Det är allstå inte ett bra öppningsdrag.

Utveckling

Det är viktig att utveckla pjäserna så fort som möjligt. Flytta ut springare, löpare, dam och göra rockad. Tornen kan också behöva flyttas närmare centrum.

Efter något av dragen 1.e4 eller 1.d4 (som ger centrumkontroll), är det bäst är att börja med springarna. Spela dessa till f3 och c3 (f6/c6 för svart). Flytta därefter ut löparna. Du kan också börja med en springare och en löpare på samma sida för att kunna göra rockad. Exempelvis 1. e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4

Placera tornen på linjer som är halvöppna. Det vill säga linjer på vilket det endast finns en motståndabonde.

Kungens säkerhet

I början av partiet är det viktigt att sätta Kungen i säkerhet. Det bästa sättet är att göra rockad (kort eller lång). Om Kungen blir kvar i centrum, och tunga pjäser (dam,torn) finns kvar, risker den att bli angripen. Om damerna har slagits ut, är det inte lika farligt för Kungen att bli kvar i centrum.

10 Regler

Följande text är hämtad från: Opening

1. Flytta varje pjäs en gång innan du flyttar någon annan pjäs två gånger, förutsatt att något taktikdrag inte kräver något annat.

2. Det är oftast bättre flytta en pjäs som inte gör något, i stället för att flytta en pjäs som redan gör något och försöka få den att göra något mer.

3. Utveckla pjäser på den sida du tänker göra rockad, i stället för på andra sidan.

4. Utveckla inte pjäser till fält där de kan angripas av bönder.

5. Rockad är oftast det viktigaste draget i öppningen. Börja inget anrepp innan din Kung är i säkerhet.

6. Om din motståndare spelar något du inte känner till, få inte pankik. Spela bra generella utvecklingsdrag. Se dock upp så att du inte gör en blunder!

7. Utveckla Springare innan Löpare, på den sida du tänker göra rockad.

8. Spela inte öppningen som det vore mittspel. Innan du börja angripa något, se till att du har utvecklat alla pjäser.

9. Utveckla dina Torn! Det är viktigt att du använder hela din armé av pjäser.

10. I d4-d5 öppningar, ställ inte en springare framför c-bonden.

Övrigt

Se vidare: