Du är här: HemOrdbok

Ordbok

Öppningsspel
Mittspel
Slutspel
Taktik En tvingande följd av drag som vinner materiel eller sätter schack matt. Defensiv taktik bevarar eget materiel och undviker att sättas i schack matt