Du är här: HemÖvningarBalans

Balans

Balans i simning är mycket viktigt. Dvs. att kroppen är horisontellt i vattnet.

Grundläggande övningar: Basic Drills to Learn Balance and Body Position

Övningarna syftar till att lära dig en bra balans, även när du vrider kroppen och andas.

Övningarna börjar med att du först håller kroppen i samma position under hela övningen (statisk balans). När du behärskar det, lägger man in kroppsrörelser (dynamisk balans).

Basic drill 1

Övningen görs flera steg:

Sidoläge utan andning. Gör övningen först utan att andas och hålla ansiktet hela tiden nedåt mot botten. När du behöver luft, vänd dig på rygg eller om det inte är för djupt, ställ dig på bottnen.

Under hela övningen, sparka lugnt från höften (inte från knäna), men farten behöver inte vara hög. Om du har problem att komma framåt, prova att använda simfenor med korta blad.

Prova också att ha kroppen helt sträck och hopsjunken. Notera skillnaden.

Det är mycket viktigt att du lyckas hålla positionen som visas på bilden. Dvs. den övre armen, höften och bakhuvudet ska vara i vattenytan hela tiden. När du har simmat en hel bassänglängd, vänd tillbaka och öva andra sidan.

Sidoläge med andning. Nästa steg är att lägga in andning. När du andas vrid huvudet mot vattenytan. Det är mycket viktigt att du inte lyfter på huvudet. Munnen ska inte vara högre än att du nätt och jämt kan andas. Räkna med ibland få kallsupar. Dra in luft genom munnen. Ta så många andetag som behövs. Se till att du är avslappnad i nacken och kroppen. Vrid sedan tillbaka ansiktet mot botten och blås ut sakta genom näsan. Se till att höften och armen som tidigare är kvar i vattenytan. Öva på båda kroppssidorna tills att du med en bra balans, klarar dig med ett andetag vid varje inandning.

Kroppsrullning. Utför som i föregående övning, men rulla över från ena sidan, till magen och sedan till andra sidan. I alla tre lägena, kontrollera att du har god balans, vilket indikeras av att höftpartiet inte sjunker, innan du vrider dig till nästa läge. Du kan också prova att vända dig över rygg, istället för mage.

Basic drill 2

På bilden visas främre handen något uppåt, vilket inte är bra. Håll i stället armen rakt fram eller något nedåt. Öva först utan andningsrörelse. Öva båda sidorna av kroppen. Se hela tiden till att höften, övre armen och bakhuvud är vid vattenytan.

Experimentera med positionen för främre armen. Om du har problem att hålla höften vid vattenytan, sänk armen. Prova också att flytta armen i sidled tills att det känns bra. Den position som känns bäst, är den position som du alltid ska hålla, även när du börjar simma med normala simtag.

För att bli så strömlinjeformad som möjlig, sträck undre armen framåt, så att axeln nuddar ansikten eller hackan. När du andas, försök att minska avståndet mellan bakhuvudet och axeln.

Prova också att ha kroppen helt sträckt och hopsjunken. Notera skillnaden.

Observera att undre armen helst ska vara så horisontell som möjligt, för bästa strömlinjeform. Det är dock inte möjligt i alla lägen. Beroende på individuella skillnader så har vissa personer dålig balans om armen är för rakt framåt. För att balansen ska bli bättre måste armen sänkas. Hur mycket du eventuellt behöver sänka armen, måste du prova ut själv. Det är viktigare att du har bra balans, än att du har bästa strömlinjeform.

Om du har problem att göra övningarna:

  • Om benen sjunker. Det beror på att du har du dålig balans. Du ska inte sparka upp benen mot ytan. Prova att sänka den utsträckta armen och tryck ned överkroppen. Om du har stora problem med balansen, prova att använda en dolme (flytblock) mellan benen tills att din balans blir bättre.
    För att få upp benen måste du ha starka ben och ryggmuskler. Se följande video: How to Swim Faster Freestyle. . . with High Legs and Low Drag
  • Om hela hela kroppen sjunker. Om både fram- och bakända sjunker lika mycket, beror det på att du har lite kroppsfett. Försök att ha tillräckligt med fart framåt. Prova att använda mindre simfenor om det behövs
  • Om du är spänd. Det är mycket viktigt att du känner dig trygg i vattnet. Om du är rädd för att sjunka, spänner du kroppen. Du måste bli så trygg i vattnet att du kan vara helt avslappnad. Prova att använda ett flytblock tills du känner dig trygg och säker
  • Om du inte får fart. Det beror på att du en ineffektiv benspark som beror på inflexibla fotleder. Detta går att öva upp genom att exempelvis att ha fötterna instuckna under en tung möbel och sedan spänna benen bakåt. Tills att man har tillräckligt flexibla fotleder, kan man använda mindre simfenor

Se öven följand tips: Vattenläge

När jag själv började med balansövningarna, upptäckte jag snart att det inte var så enkelt som jag trodde. Det krävs en hel del träning att kunna hålla kroppen horisontellt i alla lägen.

Upp