Du är här: HemProdukter

Produkter

Det finns en hel del produkter som man kan skaffa för sin simning. Förutom många olika typer av simkläder, finns olika typer av simhjälpmedel och elektroniska apparater.

Jag personligen tycker en nybörjare ska undvika alla flythjälpmedel. Det är lite som när barn ska lära sig cykla. Om det lär sig cykla med stödhjul, får det börja om träningen när stödhjulen tas bort. Därför tycker jag att man ska träna det man vill lära sig. Dvs. simma utan hjälpmedel.

Observera att jag nu talar om nybörjare som vill lära sig crawl (eller annat simsätt). Elitsimmare använder ständigt olika typer av hjälpmedel, men det är inte den gruppen jag vänder mig till.

Upp

Fistgloves (nävhandskar)

Ett hjälpmedel som jag verkligen rekommenderar.

En fistglove är en gummihandske i vilket man håller handen knuten. Med den får man ett sämre (!) grepp i vattnet. Dvs. tvärt-emot vad man försöker uppnå under simning.

Varför vill man avsiktligt försämra greppet?

Jo, genom att minska handens påverkan, måste man lära sig hur man simmar utan att vara beroende av händerna (eller åtminstone med mycket sämre verkan). Du får då en träning av den mycket viktiga förmågan att kunna simma utan att vara beroende av händerna.

När du provar handskarna första gången, kommer du märka hur svårt det är att överhuvudtaget ta sig fram, men övning så går det bättre.

Nyttan med handskarna märks först när du tar av dig dessa. Helt plötsligt känns det som man har jättestora händer!

Om du i stället tränar med paddlar, har du ett väldigt bra grepp när paddlarna används, men när du tar av dem, försämras greppet dramatiskt. Med handskarna är den här känslan precis tvär-emot. När du simmar med handskarna har du ett dåligt grepp och när du tar av dem, får du ett mycket bra grepp.

Jag personligen tycker dock att priset för handskarna är i överkant. Man kan uppnå ungefär samma sak, genom att simma med knutna nävar. Nackdelen med det är du måste spänna muskler i armarna, som normalt inte är spända.

Jag själv har också testat med andra typer av gummihandskar där jag håller näven knuten, men hittills har jag inte hittat något som fungerar lika bra som de riktiga handskarna.

Se även: Fistgloves: How They Work

Fistgloves kan köpas: här.

Upp

Simfenor

Normalt så behöver du inte några simfenor, men i vissa fall kan det vara till hjälp. I vissa balansövningarna ska man sparka sig fram, utan ta simtag med armarna. Om man har väldigt inflexibla fotleder kan farten för vissa bli väldigt låg eller t.o.m. att det går baklänges! Om du lider av dessa problem, kan simfenor tillfälligtvis under en kortare period vara till nytta.

Det finns alla möjliga typer simfenor med olika typer av blad. För få bättre fart i balansövningarna räcker det med ett par kortbladiga simfenor.

Som jag redan har sagt, bör du inte bli beroende av simfenor, då dessa inte hjälper dig med de grundläggande nödvändiga färdigheterna.

Upp

Flytbräda (kickboard)

Flytbrädan används för att träna benspark, genom att hålla brädan framför sig och sedan sparka.

Jag rekommenderar inte nybörjare att använda flytbräda!

Anledningen är att den används för att stärka benmusklerna, men sådan träning bör ha mycket låg prioritet för en nybörjare. Dessutom hamnar överkroppen i ett högt onormalt läge, som man inte har under simning.

Om du inte är elitsimmare, slösa inte bort tid på övningar med flytbräda! Du kan använda den tiden för dig mer nyttiga övningar.

Upp

Paddlar

Paddlar är skivor som man håller på händerna för att öka handens yta.

Jag rekommenderar inte nybörjare att använda paddlar om avsikten är att öka händernas yta.

Anledningen är att det är mycket viktigt att nybörjare lär sig att simma genom att använda hela kroppen och inte enbart med händerna. Med paddlar ökar man styrkan i axlar och armar, och man förstärker därför användningen av dessa i simningen.

Ett annat skäl till att nybörjare inte ska använda paddlar, är att de ökar belastningen på axlar och armar vilket kan gör att du får ont i axlarna.

Det finns också en annan typ av paddlar som används för att träna isättningen av handen. Finis Freestyler Paddles. Om man har en sned isättningen av handen i vattnet, kommer armen att "halka" åt sidan. Jag har inte provat dessa paddlar, och kan därför inte uttala mig om nyttan med dessa.

Upp

Dolme

Dolme är ett flytblock som man klämmer mellan låren. Den används för att få flytkraft för underkroppen. Exempelvis vid övningar där man endast tränar armtag.

Det är mycket viktigt att nybörjare lär sig att balansera kroppen horisontellt i vattnet utan hjälpmedel!

Som nybörjare behöver du inte heller göra några speciella armövningar som kräver dolme. Även om du inte använder benspark, ska du kunna simma horisontellt. Om du inte klarar av det, har du dålig balans och behöver träna det.

Den enda gången du möjligtvis ska använda dolme, är om du inte lyckas alls med balansövningarna. Du måste dock för eller senare ändå lära dig simma utan dolme.

Upp

Tempo trainer

En tempotrainer är en liten dosa som ger en ljudsignal med ett tidsintervall man har ställt in. Dosan kläms fast i bandet till simglasögonen.

Med en tempotrainern kan man på enkelt sätt hålla samma armfrekvens genom att göra armtagen i samma takt som ljudsignalerna.

En nybörjare har egentligen inget behov en sådan här pryl, men den kan vara värdefull för att exempelvis hitta sin mest optimal armfrekvens, om man samtidigt räknar sin SPL.

Du kan köpa en Finish Tempo Trainer på: swimshop.se

Den största nackdelen med Finish Tempo Trainern är att den inte är konstruerad för batteribyte! Jag tycker det är mycket märkligt att en sådan produkt kan tillverkas. Det går dock i nödfall byta batteri genom att såga upp (!) den och sedan limma ihop den igen. Jag själv har ännu inte provat det.

Upp